Privacyverklaring VOF 6×6 dieet

Deze privacyverklaring is van toepassing op het 6×6 dieet®, zoals dat ontwikkeld en vormgegeven is door de diëtisten Alie Lourens en Wilma Bouwman. En op de website www.6x6dieet.nl en alle bijbehorende artikelen, brochures, diensten en aanbiedingen rondom het 6x6dieet®

Contactgegevens:

Naam: 6×6 dieet V.O.F.

Postadres: Berberkrûd 17, 9285 KH Buitenpost

Mailadres: info@6x6dieet.nl

Website: www.6x6dieet.nl

KvK-nummer: 7744 5473

6×6 dieet V.O.F. dieet gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. We houden ons aan de geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Welke persoonsgegevens verwerken wij

VOF 6×6 dieet verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je producten bij ons koopt.
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken indien je bij ons een product hebt gekocht of dienst hebt afgenomen:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Betaalgegevens
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op de website aan te maken, in een correspondentie of telefonisch.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken in ons mailsysteem om nieuwsbrieven via mail te versturen:

 • Naam
 • Woonplaats
 • E-mailadres
 • Functie (alleen: diëtist, andere zorgprofessional of particulier)

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens 
VOF 6×6 dieet verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • met jou te kunnen communiceren met betrekking tot het aangaan van en de uitvoering van een overeenkomst
 • je te kunnen informeren over (veranderingen in) onze diensten en producten
 • het afhandelen van jouw betaling en het versturen van je gekochte product en/of dienst
 • verzenden van onze nieuwsbrief

VOF 6×6 dieet verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Wij verwerken die gegevens op basis van de volgende grondslagen zoals genoemd in de AVG:  

 • Uitvoering van een overeenkomst (of in aanloop daartoe)
 • Toestemming 
  Als je zelf toestemming hebt gegeven voor de verwerking van je persoonsgegevens
 • Gerechtvaardigd belang (mits het geen onevenredige inbreuk maakt op jouw privacy)
  Denk aan het goed laten functioneren van de website, maar ook aan het versturen van nieuwsbrieven over onze producten nadat je een product in de webshop hebt gekocht

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens
VOF 6×6 dieet bewaart jouw gegevens zoals de wet dat toestaat. In principe bewaren wij de gegevens die je ons toestuurt zolang je klant bent en niet aangeeft dat je je uit wil schrijven.

De belastingdienst moet 7 jaar terug kunnen kijken en moet gegevens over die periode op kunnen vragen. Daarom hebben we ervoor gekozen om alle persoonsgegevens die met bestellingen te maken hebben minimaal 7 en maximaal 10 jaar te bewaren na je laatste contact of transactie. 

Verstrekken we gegevens aan derden
De VOF 6×6 dieet verkoopt jouw gegevens niet aan derden.
Wij geven de door jou verstrekte gegevens wel door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door jou bestelde producten of aangevraagde diensten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de afhandeling van iDeal-betalingen in onze webshop en geven we je gegevens door aan de postbezorger om de bestelling bij jou te bezorgen. Ook gebruiken wij diensten van derden voor het verzenden van onze nieuwsbrieven.
Onze betaalpartner is Stichting Derdengelden Sisow (Sisow BV). Gevestigd in Helmond. Kvk-nummer: 52093328

Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er voor dat je gegevens alleen voor de aangegeven doeleinden gebruikt worden.

Gebruiken wij cookies, of vergelijkbare technieken
Cookies zijn kleine bestanden die door de browser op de harde schijf van je computer worden bewaard. 

Voor het plaatsen van sommige cookies dien je eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft. 

VOF 6×6 dieet gebruikt functionele cookies (Google Analytics) om de website te verbeteren. Dit doen we bijvoorbeeld om je gebruikersnaam te onthouden voor je volgende bezoek aan deze website, voor bijvoorbeeld het online programma. Wanneer je naar de website gaat, wordt dit met behulp van een cookie onthouden.

En we gebruiken analytische cookies. De gebruikersstatistieken van de website stellen ons bijvoorbeeld in staat een beeld te krijgen van onder meer de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek en welke pagina’s van de website worden bekeken. Het betreft de verzameling van generieke gegevens, zonder informatie over personen. Deze gegevens bewaren wij zolang zij voor ons relevant zijn.

Kun je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Ontvang je onze nieuwsbrief, dan kun je je daarvoor altijd uitschrijven via de link onderaan de nieuwsbrief. Mocht je je tussentijds willen uitschrijven, dan kun je mailen naar info@6x6dieet.nl

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@6x6dieet.nl. 
We reageren zo snel mogelijk, maar altijd binnen vier weken, op jouw verzoek.

Let op: het kan zijn dat wij in verband met wet- en regelgeving of vanwege het afhandelen van verplichtingen niet alle gegevens mogen/kunnen wissen. Zo vereist de Belastingdienst bijvoorbeeld van iedereen dat de financiële administratie 7 jaar bewaard wordt. In geval we niet al je gegevens mogen/kunnen wissen, zullen we je dat natuurlijk ook laten weten.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens 
VOF 6×6 dieet neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van 6x6dieet maakt gebruik van een beveiligde internetverbinding zodat je persoonsgegevens alleen versleuteld verzonden worden. Dit kun je zien aan het adres dat begint met https en aan het certificaat dat je kunt bereiken via het hangslotje in de adresregel.

Vragen of klachten
Heb jij het idee dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@6x6dieet.nl Ook als je meer informatie wilt kun je contact met ons opnemen.

Heb je een klacht op het gebied van privacy, dan heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijziging privacyverklaring
VOF 6×6 dieet behoudt zich het recht voor om de privacyverklaring te wijzigen. Op onze website vind je altijd de meest recente versie van onze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring is het laatst inhoudelijk gewijzigd op 01-04-2021