Alie Lourens & Wilma Bouwman – diëtisten

Over ons

Wij zijn eerstelijnsdiëtisten en hebben allebei al meer dan 25 jaar werkervaring. We hebben onze opleiding diëtetiek in Groningen gevolgd en zijn daarna aan het werk gegaan in Friesland. Eerst bij de Thuiszorg, zowel provinciaal als regionaal en daarna een paar jaar bij de diëtistenorganisatie Liv. We werkten zowel op verwijzing van huisartsen als van specialisten en hebben ook alle twee spreekuur gehouden op de polikliniek van het ziekenhuis in Dokkum. In 2012 zijn we voor onszelf begonnen en hebben het bedrijf Dieetzorg Friesland opgericht. Gestart op 2 spreekuurlocaties, maar uitbreiding volgde al snel. Nu werken we op 5 locaties met 5 diëtisten en een secretaresse.

Als diëtisten zijn we ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en we zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD). Daarnaast zijn we aangesloten bij het Kenniscentrum Diëtisten Overgewicht en Obesitas (KDOO). Wij hebben alle twee passie voor ons werk en onze cliënten. We scholen ons geregeld bij, om op zoveel mogelijk terreinen goed onderlegd te zijn. En dat wat wij weten en leren, willen we doorgeven aan de cliënten om hen zo goed mogelijk te helpen hun gezondheid goed of beter op de rit te krijgen. We zetten voeding in als een medicijn en streven ernaar, dat de mensen een dieet, na verloop van tijd, niet meer als dieet zien, maar als een nieuwe leefstijl. 

In onze praktijk zien we vele cliëntgroepen. Naast mensen met darmproblemen en ondervoeding, begeleiden we veel cliënten met diabetes, hypertensie en/of een te hoog cholesterolgehalte. Vaak gecombineerd met overgewicht of obesitas. Jarenlang hebben we deze mensen begeleid met een energiebeperkt dieet, oftewel een gezonde voeding met minder suiker en minder vet. Bij een deel van de mensen gaf dit mooi resultaat, maar bij anderen zagen we dat het gewicht niet of nauwelijks afnam. Dit was voor zowel de cliënt als voor ons heel frustrerend. Omdat we geen andere dieetinterventie tot onze beschikking hadden, moesten we dit wisselende resultaat wel accepteren.

Tot 2013. Want toen kwamen we via een een scholing het begrip insulineresistentie tegen, wat een verklaring voor het probleem van niet of nauwelijks afvallen kon zijn. En een mogelijke oplossing lag in het eten van heel weinig koolhydraten. Hiervoor bestond nog geen kant en klaar dieet, dus hebben wij besloten zelf het dieet hiervoor te ontwikkelen, dat we de naam 6×6 dieet gegeven hebben. Per dag 6 eetmomenten van 6 gram koolhydraten, zonder vetbeperking. Sinds 2013 hebben we in onze eerstelijnspraktijk al zo’n 1000 mensen met het 6×6 dieet® begeleid.
De resultaten zijn heel goed, zowel wat betreft gewichtsdaling als vermindering van diabetesmedicatie. En ondertussen zijn er 2 onderzoeken uitgevoerd bij mensen met diabetes en overgewicht, waarbij het 6×6 dieet, ook in vergelijking met andere diëten, zeer goed scoort. 

Wij zijn blij dat we in 2013 de stoute schoenen aangetrokken hebben en gestart zijn met het ontwikkelen van een nieuw dieet. Het 6×6 dieet is de jaren erna doorontwikkeld tot wat het nu is. Omdat de resultaten van het 6×6 dieet zo goed zijn, willen we iedereen de kans geven dit zelf te ervaren. In 2020 hebben we handleidingen voor diëtisten en verwijzers gemaakt, en brochures die aan cliënten meegegeven kunnen worden. In maart 2022 is ons boek over het 6×6 dieet verschenen.

 

 

Nederlandse vereniging van diëtisten logo 6x6 dieet