Veelgestelde vragen voor professionals

Mag ik de naam 6x6 dieet® gebruiken?

De naam 6×6 dieet is vastgelegd in het merkenregister, daarom staat er een ® achter de naam van het dieet. De naam is dus een beschermde naam en mag daarom niet zonder toestemming van de VOF 6×6 dieet gebruikt worden.
Gebruik je de 6×6 materialen zoals aangeboden in onze webshop dan mag je ook de naam 6×6 dieet gebruiken.

Niets uit deze uitgaven mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden door middel van druk, kopie, foto’s of welke andere wijze van kopiëren, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 6×6 dieet V.O.F.

Waar komt het 6x6 dieet vandaan?

Op de post-hbo-scholing Overgewicht en Obesitas in 2012 hoorden wij voor het eerst over de rol van insulineresistentie op het ontstaan en in stand houden van overgewicht. Eén van de sprekers was Ellen Govers, diëtist, onderzoeker en voorzitter van KDOO .

Uit onderzoek was naar voren gekomen dat de alvleesklier bij 6 gram koolhydraten geen of nauwelijks insuline aanmaakt. En dat door daling van insulinespiegels als gevolg van lage inname van koolhydraten, de vetafbraak gemakkelijker op gang komt. Dit zou dus een plek moeten krijgen in de aanpak voor mensen met het metabool syndroom.

Wij, Alie Lourens en Wilma Bouwman, diëtisten van Dieetzorg Friesland hebben de informatie uit de scholing verder uitgewerkt, wat geresulteerd heeft in het 6×6 dieet® en in de oprichting van de VOF 6×6 dieet. 

In 2013 zijn wij gestart met het toepassen van het 6×6 dieet en ondertussen volgen meer dan 900 cliënten van onze eerstelijnspraktijk Dieetzorg Friesland dit dieet.

Zijn er materialen voor de begeleiding van cliënten beschikbaar?

Jazeker, er zijn schriftelijke materialen beschikbaar voor de begeleiding bij het 6×6 dieet® .
Er zijn cliëntbrochures gemaakt, voor de 1e, 2e en 3e fase van het 6×6 dieet. Elke brochure bestaat uit 32-64 pagina’s. Hierin uitleg over de verschillende fases, dagschema’s, maaltijdsuggesties, variatielijsten, informatie over eiwitten en verschillende soorten koolhydraten. En aandacht voor het ontwikkelen van een nieuwe leefstijl, de 6×6 leefstijl.
Je kunt de materialen bestellen in de webshop.

Voor cliënten die meer achtergrondinformatie en recepten nodig hebben, is het boek ‘6×6 dieet, in 3 fases naar een gezonde leefstijl’ een mooie aanvulling.  

Is er ook materiaal voor de diëtist beschikbaar?

Er is een handboek voor diëtisten. In dit handboek staat beschreven hoe je in jouw praktijk met het 6×6 dieet kunt starten. Het 6×6 dieet is voor de meeste mensen namelijk een grote omschakeling, het vergt een andere manier van denken. Dat geldt niet alleen voor je cliënten, maar ook voor jou als diëtist. Het is anders dan een energiebeperkt dieet, maar ook anders dan andere ‘koolhydraatarme diëten’ die in omloop zijn.
Wij hebben zelf gemerkt bij het inwerken van collega’s hoe lastig het kan zijn om met het 6×6 dieet aan de slag te gaan als je er niet zoals wij al jaren mee bezig bent. Hun en onze ervaringen zijn de input van het handboek voor diëtisten geworden. 

in maart 2022 is het boek ‘6×6 dieet, in 3 fases naar een gezonde leefstijl‘ verschenen. Hierin veel aandacht voor bijzondere situaties, lekker en smaakvol koken en terugvalpreventie. Daarnaast veel bereidingstips en recepten met 6 gram koolhydraten. Dit boek kan voor jezelf en voor je cliënten een mooie aanvulling zijn.

Hoe kan ik me als 6x6 - diëtist registreren?

Op dit moment is het nog niet mogelijk om je te registreren als 6×6-diëtist. Dit wordt in de toekomst wel mogelijk. Als je 6×6 materialen bij ons besteld hebt, zul je te zijner tijd hierover geïnformeerd worden. 

Werk je met onze 6×6 materialen, dan mag je dat vermelden op je eigen website. Met een link naar onze website: https://6x6dieet.nl. Zo vergroot je je eigen vindbaarheid voor (toekomstige) cliënten. We krijgen namelijk regelmatig vragen van mensen die met het 6×6 dieet willen starten, en dan niet weten wie ze kunnen benaderen. Op dit moment geven wij hen de namen door van diëtistenpraktijken in hun regio, die de 6×6 materialen gebruiken. 

Een cliënt van mij wil het 6x6 dieet gaan volgen, en nu?

Als een cliënt het 6×6 wil gaan volgen kun jij materialen voor het 6×6 dieet aanschaffen. Met brochures die na uitleg meegegeven kunnen worden aan de cliënt. En met het handboek voor de diëtist, met veel praktische informatie en tips voor de opbouw van je consulten.

Als je cliënt ook diabetes type 2 heeft en medicatie gebruikt is het belangrijk contact te zoeken met een praktijkondersteuner of diabetesverpleegkundige. Afbouw medicatie is namelijk (ook) een pijler van het 6×6 dieet en vermindering moet ingezet worden voordat gestart mag worden met het 6×6 dieet. De handleiding voor verwijzers, die in het startpakket zit, kun je aan betreffende zorgverlener geven en bespreken. En dan kun je starten met het begeleiden van cliënten met het 6×6 dieet. We hopen dat zowel jij als je cliënt heel tevreden zullen zijn met de resultaten.

Waarom zou ik nog brochures bestellen als mijn cliënt het boek zelf kan kopen?

Wij hopen met dit boek vooral te bereiken dat het meer mensen lukt om op een succesvolle manier af te vallen. En daarmee te voorkómen, dat ze later in hun leven gezondheidsproblemen ontwikkelen ten gevolge van hun te hoge gewicht. Met het oog op de diabetes-epidemie hopen wij zo (een klein beetje) bij te dragen aan de afremming van deze epidemie. We hebben het dus vooral geschreven voor mensen die nog niet naar een diëtist gaan, maar wel op zoek zijn naar een goed en gedegen plan om met hun leefstijl aan de slag te gaan. 

Het is een zelfzorgboek. Maar jij weet net als wij, dat het voor heel veel mensen moeilijk is om hun gedrag blijvend te veranderen. In het boek wordt dan ook steeds aangegeven dat begeleiding door een diëtist aan te raden is. 

Veel mensen hebben een persoonlijk dieetadvies nodig, die willen zorg op maat. Dat zijn de mensen die nu al naar het spreekuur van de diëtist verwezen worden, de mensen die al gezondheidsproblemen hebben door hun hoge gewicht, dus met name de mensen met diabetes type 2, hypertensie etc. Voor die groep mensen zijn de brochures geschikter, want dan kunnen ze de informatie gefaseerd van jou mee krijgen. Zo blijft het voor de cliënten overzichtelijker waar ze mee bezig zijn en kun jij wat beter sturen, wanneer ze bijvoorbeeld naar een volgende fase gaan. Je stemt je adviezen af op wat de cliënt op dat moment nodig heeft. Het boek kan in dit geval  wel als aanvulling op de brochures gebruikt worden, omdat er heel veel lekkere recepten in staan. 

Dus de wat gezondere mensen die zelf met het 6×6 dieet aan de slag willen gaan, kunnen voldoende hebben aan het boek. Maar de mensen met meer gezondheidsproblemen zijn het beste af bij de diëtist en hebben de meeste baat bij gefaseerde informatie. 

Afbouw diabetesmedicatie is belangrijk, maar hoe doe ik dat?

Het voorschrijven van medicatie is de verantwoordelijkheid van verwijzers, praktijkondersteuners en diabetesverpleegkundigen. Zij bepalen dus ook de dosering van diabetesmedicatie zoals SU-derivaten en insuline. Als mensen het 6×6 dieet gaan volgen moet deze medicatie afgebouwd worden. In de handleiding voor verwijzers wordt uitgebreid beschreven hoe je dit het beste kunt doen.

Als diëtist is het zinvol om te weten welke medicatie afgebouwd moet worden, hoe dat gedaan wordt en welke glucosewaarden hiervoor gehanteerd worden. Dat is de reden dat ook in het handboek voor diëtisten veel aandacht aan de medicatie besteed wordt. Voor zowel de diëtisten als de verwijzers wordt uitgegaan van dezelfde informatie zodat je met elkaar het gesprek kunt aangaan en op één lijn zit richting de cliënt.

Is er ook materiaal beschikbaar voor leefstijlcoaches en voedingsconsulenten?

Het gaat bij het 6×6 dieet om wisselwerking van koolhydraten, eiwitten en vetten, en om het resetten van de stofwisseling en (afbouw van) medicatie. Hier is specifieke deskundigheid van diëtisten voor nodig. Daarom adviseren wij dat het begeleiden van cliënten bij het 6×6 dieet door diëtisten gebeurt, die minimaal HBO-geschoold zijn. Dus als je denkt dat één van jouw cliënten baat kan hebben bij het 6×6 dieet verwijs hem/haar dan door naar een diëtist die met het 6×6 dieet werkt. 

Kan het 6x6 dieet voor de GLI gebruikt worden?

GLI staat voor gecombineerde leefstijl interventie. Als je een diëtist-leefstijlcoach bent kun je binnen de GLI inderdaad met het 6×6 dieet aan de slag. Ben je leefstijlcoach maar geen diëtist, dan raden wij het gebruik van het 6×6 dieet binnen de GLI af. 

Ik heb een vraag over het bestellen, betalen of bezorgen via de webshop

Heb je vragen over bestellen, betalen of bezorgen klik hier voor meer informatie.