6×6 dieet ®

Professionals

Het 6×6 dieetⓇ wordt sinds 2013 door Dieetzorg Friesland gebruikt. Tot 2013 werkten we bij overgewicht altijd met het beperken van het aantal calorieën in de voeding, het zogenaamde caloriebeperkte (of energiebeperkte) dieet. Helaas had dit dieet bij mensen met fors overgewicht, al dan niet in combinatie met diabetes, vaak niet de gewenste gewichtsdaling tot gevolg. Dit tot teleurstelling van onze cliënten en onszelf.  Middels diverse bijscholingen kwamen we op het spoor van insulineresistentie, dit zou de verklaring zijn waarom afvallen niet lukt. Inzetten van een koolhydraatbeperkt dieet zou daarvoor een oplossing zijn. Een sterke beperking van de hoeveelheid koolhydraten en gelijkmatige verdeling over de dag. Dat principe hebben we verder uitgewerkt en uitgetest en dit heeft geresulteerd in ons 6×6 dieet®. We waren verbaasd over de resultaten en ook onze cliënten waren zeer enthousiast.

Bij diabeten met overgewicht die het 6×6 dieet volgden, zagen we dat de medicatie en de insuline geminderd kon worden en dat men soms zelfs helemaal kon stoppen met de medicatie/ insuline. Mensen die ‘alleen’ verhoogde bloedglucosewaardes hadden, konden met dit dieet vaak voorkomen dat de diagnose diabetes gesteld ging wordenDiabetes is dus te voorkomen bij mensen met overgewicht en zelfs om te keren als de diagnose diabetes al is gesteld. Daarnaast bleek de bloeddruk bij veel mensen met overgewicht te dalen, ook zij konden na verloop van tijd met minder medicatie toe. En ondanks het feit dat we géén vetbeperking in de eerste en tweede fase hanteren, verbeterden de cholesterolwaardes ook.

Naar aanleiding van deze resultaten hebben we wetenschappelijk onderzoek laten uitvoeren in zowel 2016 als 2018.

Meer informatie over het onderzoek en de resultaten van het 6×6 dieetⓇ.

Resultaten na 12 maanden

0
90
%

Daling diabetesmedicatie/ insuline

0
-9
kg

Gewichtsdaling

0
60
%

Daling HbA1c tot normaal (< 43 mmol/L)

0
84
%

Diabetes goed ingesteld (HbA1c < 53)

6×6 dieet ®

Wat anderen er van vinden